Verklaring MVO Van der Meulen Sneek B.V.

Verantwoord ondernemen!
Bij Van der Meulen (VDM) ontwikkelen, produceren en importeren we speelgoed in alle soorten en maten. En dat doen we al 145 jaar. Wij vertegenwoordigen hoge kwaliteit eigen- en distributiemerken, maar we ontwikkelen ook custom-made speelgoed voor licenties.

Speelgoed wordt bij ons ontwikkeld, geproduceerd, getest en continu verbeterd door een enthousiast en deskundig team. In al die jaren mogen we vele grootwinkelbedrijven, de recreatiesector, supermarkten en de bekende webshops als onze vaste afnemers beschouwen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en daarbuiten staan wij voor duurzame producten en samenwerking.

VDM weet wat maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent en hanteert een Duurzaam Inkoopbeleid. Naast economische aspecten als kwaliteit, prijs en leveringssnelheid kijken wij ook nadrukkelijk naar de impact van een in te kopen product of dienst op het milieu en onze maatschappij. Wij streven naar duurzame productie met duurzame grondstoffen, goede arbeidsomstandigheden en waarborgen van fundamentele arbeidsrechten. Met onze productie-partners kijken we voortdurend naar nieuwe innovaties.

Om dit te borgen gaan wij uitsluitend in zee met goedgekeurde leveranciers welke aan onze veiligheids- en duurzaamheidseisen voldoen en ons beleid onderschrijven. We zijn aangesloten bij Amfori / BSCI, een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in onze toeleveringsketen, de welvaart van de mens wil vergroten en op een verantwoorde manier gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd open handel drijven. Ook zetten we ons onder andere in op circulaire grondstoffen en bieden van hout en karton op basis van materiaal uit duurzaam beheerde bossen. Hiertoe hebben wij onze bedrijfsprocessen laten certificeren volgens de FSC Chain of Custody certificeringsrichtlijnen.


Ik, Algemeen directeur van Van der Meulen, verklaar daarom dat:

 • Wij ons hierbij verplichten ons in te spannen voor handhaven van FSC-certificatie;
 • Wij van onze medewerkers verwachten dat zij binnen de kaders van de certificeringsystemen hun werkzaamheden zullen uitvoeren;
 • In het kader van FSC-certificering de procedures en formulieren gebruiken die zijn opgenomen in het FSC-Handboek;
 • Bij veranderingen binnen de bedrijfssituatie, die van invloed zijn op FSC-procedures en/of instructies, deze procedures en/of instructies onmiddellijk geactualiseerd worden;
 • Van der Meulen aan haar klanten toegang verleent tot informatie over geleverde FSC-producten met betrekken tot gebruikte houtsoorten (incl. eventuele wetenschappelijke naam), land van oogst en waar van toepassing sub-nationale regio en/of oogstconcessie;
 • Wij geen hout(producten) te kopen die:
  • afkomstig zijn van soorten die vermeldt staan in Appendix I t/m III van CITES;
  • afkomstig zijn uit landen waarop een VN of relevante EU of nationale sanctie van kracht is voor export/import;
  • Geen conflicthout te gebruiken;
  • Geen houtige grondstof te kopen afkomstig van genetisch gemanipuleerde organismen;
  • Geen houtige grondstof te verwerken afkomstig uit bos dat is omgevormd naar andere vegetatietypen, waaronder omvorming van primair bos naar plantages;
  • Geen houtige grondstof te kopen waarover substantiële zorgen, commentaar en/of klachten over de nakoming van legaliteit en andere criteria bekend zijn. 
 • Met betrekking tot Fundamentele FSC-Arbeidsvoorwaarden (zoals gedefinieerd in FSC-STD40-004 V3.1 ‘FSC Chain of Custody Certification’) verklaart Van der Meulen als FSC-gecertificeerd bedrijf:
  • de eisen met betrekking tot Fundamentele FSC Arbeidsvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen;
  • nu en in de toekomst vanzelfsprekend af te zien van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en dat ze haar werknemers vrijheid van vereniging verleent. Dit beleid is geborgd in procedures.

Duurzame partnerships.
Tot slot nodigt VDM jou direct uit om, in partnership, de Speelgoedketen verder te verduurzamen via bijvoorbeeld lange termijn samenwerking.
Want voor VDM is de aarde net zo duurzaam, als de relatie met ál onze partners.

Namens Van der Meulen Sneek B.V.,

René Bakker
Algemeen directeur


Februari 2023, Sneek

Laden
Laden