Disclaimer


1.
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Van der Meulen Sneek B.V.. Door deze webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2.
Van der Meulen Sneek B.V. actualiseert en vult de inhoud van de webpagina regelmatig aan. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Artikelomschrijvingen, afbeeldingen, prijzen, levertijden, etc. zijn derhalve niet bindend.

3.
Van der Meulen Sneek B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

4.
Van der Meulen Sneek B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5.
Het is derden niet toegestaan de Van der Meulen Sneek B.V. bestelsite vrij te geven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en de daaraan gekoppelde bestanden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina gebruikt en/of verzendt.

6.
Van der Meulen Sneek B.V. behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken. In aansluiting daarop is het Van der Meulen Sneek B.V. toegestaan de toegang tot de webpagina, en de daaraan gekoppelde bestanden, te monitoren.


Laden
Laden